nl

/

en

/

de

/

fr

/

Hotel KOM! De historie

Markt 58 is gebouwd in 1592. Uit oude aktes heeft gemeente archivaris Fred van den Kieboom veel informatie kunnen halen. Hieronder de historie van Markt 58 vanaf 1709 tot heden. Heel snel wordt al gesproken van een herberg.

Wat er tussen 1592 en 1709 heeft plaatsgevonden wordt nog onderzocht.

 • Jan Houtene verkoopt in 1709 aan Jan Crijns Marcelis een huijsinge op het zuideinde van de Markt.
 • Verkoop door Jan Crijns Marcellis aan Isaack Priem in 1723 van een zeker huis en herberge annex erve en schuur gelegen aan de Markt op de hoek van de Kaaistraat aan Isaac Priem.
 • In februari 1731 verkoopt deze Priem dit weer aan Matthijs Hage. Dit voor een bedrag van 150 pond.
 • Bij een publiekelijke verkoop in 1755 door Bastiaentje Boluijt, weduwe van Matthijs Hage en de voogden van zijn wezen koopt, Jan Louisse Slootmaker een huijs, erve en schuur voor 223 pond.
 • Op 1 april 1763 verkoopt Jan Louisse Slootmaker aan Pieter van Oost voor 450 pond het huis, erve, schuur en stal.
 • 29 maart 1766 verkoopt Pieter van Oost aan Bartel Kromboom het huis, wagenhuis, schure ende erve.
 • Op 18 november 1771 is Bartel Cromboom begraven. Zijn weduwe Herretie Schipperszet de herberg voort.
 • Op 18 maart 1774 wordt publiekelijk de herberg verkocht door Herretie Schippers aan Vincent Cromboom voor 395 pond.
 • Deze Vincent Cromboom is begraven op 14 april 1779 en Pieter Boom wordt zijn administrerend voogd.
 • Pieter Boom verkoopt op 17 maart 1780 voor 4000 gulden het huis, stallinge, schuure en erve aan Martinus Douw. Alles inclusief uitgezonderd de horden voor de glazen, de koperen knop op de voordeur, de gordijnroeden en het brandgeweer (ladder, emmer en haak). En de inboedel van de herberg: uittrekkende tafels, kermisbanken, koperen kroon in de voorkamer, vloermatten, alle kannen, pin ten, glazen en roemers. Voor 9 gouden ducaten of 7 pond, 17 stuivers en 6 groten.
 • Martinus Douw verkoopt voor 5100 gulden het huis, stallinge, schuure en erve op 30 april 1793 aan Jan Verschuur. Voor de huisraad wordt 300 gulden extra betaald. Deze bestaat uit zitbanken, schragen 6 uitgerekte tafels, schenktafeltje, kroone, 150 wijnroemers en pinten en kannen en ook gordijnen. Deze Jan Verschuur wordt in 1803 kastelein genoemd.
 • Johannes Noom koopt in 1816 de herberg het Wapen van Sint-Maartensdijk van zijn schoonvader herbergier en postmeester Jan Verschuur, waarna deze De Gouden Leeuw wordt genoemd.
 • In 1849 verkoopt hij de herberg aan zijn zoon Nelewart Noom en overleden op 1 juli 1888.
 • In 1860 wordt het buurpand opgesplitst en deels bij het logement getrokken.
 • Eind 1879 gaat het logement over op schoonzoon Cornelis Gaakeer die er vervolgens tot juli 1902 in blijft.
 • Zacharias de Ruiter uit 's Heer Arendskerke neemt in juli 1902 het logement over en blijft er tot 1925.
 • Vanaf september 1925 tot en met augustus 1946 runde Nathan Jan Nelisse de herberg. Hij was geboren in 1878 en dus tot op late leeftijd stond hij nog achter de toog.
 • In augustus 1946 neemt Johannes Cornelis Hoppe uit Sneek de herberg over. Hij houdt het echter niet lang vol in het Zeeuwse.
 • Op 11 februari 1949 staat in de Eendrachtbode dat “de Gouden Leeuw” overgenomen is door M.J. (Merien) Steketee. Hij runt dit samen met zijn vrouw Cornelia (Kee). De Steketee’s vestigden ook een bioscoop in de achterzaal.
 • Met de Watersnoodramp van februari 1953 wordt “de Gouden Leeuw” zwaar beschadigd. In april 1954 wordt de zaak heropend; zie de herdenkingstegel links naast de schouw.
 • In januari 1966 kwam Johannes Akersloot in het pand en die runde het hotel tot juli 1971. Het pand kwam toen in handen van de gemeente Tholen en werd de bibliotheek beneden gestart en op de verdiepingen werden kantoren gevestigd.
 • In augustus 2008 kopen Kyra Bijlstra en Marijn van Son uit Den Haag het pand. De bieb is net weg, de kantoren zijn leeg.
 • In juni 2009 wordt hotel KOM! feestelijk geopend door mevrouw Nuis, de vrouw van de toenmalige burgemeester. Start als hotel-restaurant.
 • 2017; verandering van hotel-restaurant naar groepsaccommodatie en vergaderlocatie. Focus op groepen; families, vrienden en zakelijke gezelschappen.

Zeeland Kunst
Zeeuwse Molen
Zeeuwse kunst 2
Zeeland Geschiedenis
Over ons Hotel Kom
Fietshotel Zeeland
Hotel Kom Zeeland
Zeeland Hotel
Familiehuis Zeeland