nl

/

en

/

de

/

fr

/

Uitstapjes Zeeland | HotelKOM! 

Wandeling De Pluimpot

Uistapjes in Zeeland | Direct vanuit KOM! loopt u zo naar de Pluimpot. De Pluimpot is een gevarieerd natuurgebied. Het is het resultaat van de Deltawerken: de kreek die naar de havens van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse liep werd in 1957 afgedamd. Je wandelt langs oude kreekresten. Rietpartijen, bos, weiland (met in het voorjaar zelfs orchideeën) en diep water wisselen elkaar af. Bij hoog water in de Oosterschelde verblijven veel kustvogels hier. Kijk op de dijk ook uit over de slikken die bij eb droogvallen. Je hebt een prachtig uitzicht tot aan Yerseke aan toe! In het voorjaar veel schapen en lammetjes op de dijken.

Natuurgebieden op Tholen en in de buurt | Uitstapjes Zeeland

Scherpenisse polder

Natuurgebied Scherpenissepolder is geworden zoals beheerder Staatsbosbeheer gehoopt had. Inmiddels overwinteren vogels in het plas-dras gebied, trekvogels rusten er uit en eten er een hapje en kust- en weidevogels brengen er hun nageslacht groot. Er zijn drie uitzichtpunten gebouwd op plaatsen waar het meeste te zien is. De uitzichtpunten houden het midden tussen een vogelkijkhut en een picknickplaats. Er is een gemarkeerde wandelroute van drie kilometer lengte.

Pluimpot omgeving

Krabbenkreek:

De Krabbenkreek is een uitloper van de Oosterschelde, gelegen tussen Tholen en Sint Philipsland. In deze uitloper komt het getijdewater tot rust, zodat met het water meegevoerd zand en slib bezinkt. Daardoor hebben zich uitgestrekte slikken gevormd, die bij laag water droogvallen. Deze zijn van grote betekenis als foerageergebied voor steltlopers, zoals rosse grutto, scholekster, steenloper, en diverse soorten strandlopers.

Te bezoeken via "Natte Laarzen Tocht": Wandel mee met de gids van Staatsbosbeheer door de Krabbenkreek, waar eb een vloed de regelmaat bepalen en zilte lucht in je neus prikkelt. Je moet niet bang zijn voor natte voeten, want je loopt door modderige kreken en over de schorren en de slikken. Dat zijn wadplaten die tweemaal daags door het tij worden overspoeld. Hier vind je lamsoor en zeeaster en het krioelt er van wormen, schelpdiertjes en kleine kreeftachtigen. Geniet van deze, op wereldschaal unieke, buitendijkse kustnatuur. 

Kosten: Volwassenen € 5,-- p.p. en kinderen t/m 12 jaar € 2,50 p.p.

Inlichtingen: Voor meer informatie bij boswachter Wendy Janse T 0111-401453 of via zeelandnoord@staatsbosbeheer.nl

Krabbenkreek

Dintelse Gorzen:

Eeuwenlang stond dit gebied het onder invloed van de getijden. In 1987 werd - als laatste dam van de deltawerken - de Philipsdam gesloten en veranderde het Krammer-Volkerak van een zoute getijdenzee in een zoet binnenmeer met constant waterpeil, waarlangs je nu prachtig kan wandelen.

Op de zandige grens van slik en schor zie je tijdens het wandelen vooral wilgen groeien. Het grondwater bevat nog steeds zout en in droge zomers komt dit aan de oppervlakte. Overal kun je daarom nog zoutminnende planten tegenkomen.

Uitstapjes in Zeeland | Spot tijdens het wandelen ook diverse vogels zoals de smient, roodborsttapuit, graspieper en vele andere soorten. De Dintelse Gorzen is namelijk een internationaal belangrijk vogelgebied. Er zuijn 2 wandelroutes. Langs een van de wandelroutes is een vogelkijkhut. Het getij is weg, maar overal is de zee te zien. Tientallen brede en smalle kreken doorsnijden de gorzen. Sluit af bij huiskamercafé-restaurant Beneden Sas. www.benedensas.nl

Dintelse Gorzen

Uitstapjes Zeeland
Zeeland uitstapjes
Uitstapje in Zeeland

Stadsbezoek en winkelen

De stad Tholen heeft een historische stadskern, die nog steeds grotendeels omringd is door wallen en vesten. De stadskern wordt daarnaast gedeeltelijk begrensd door een haven. Het gebied binnen de vesten is sinds 1991 beschermd stadsgezicht en is daarmee een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland. Verder telt de stad tientallen rijksmonumenten. O.a. Molen De Verwachting. 

In de buurt van Tholen zijn verschillende historische steden met een mooi oud stadscentrum. Bergen op Zoom (20min), Zierikzee (30min) en Goes (30 min) Ook Antwerpen is slechts 35-40 minuten rijden. In al deze steden kun je stadswandelingen maken met of zonder begeleiding.

Het is daar ook goed winkelen. Winkelen kan ook bij het Rosada fashion outlet in Roosendaal (30 min) www.rosada.nl

Fietsen

Tholen heeft een goed fietknooppuntennetwerk. Het laat op een uitdagende manier het eiland zien. U kunt veel buitendijks fietsen, met uitzicht over de Oosterschelde. Of u kiest voor een windluwere route, dicht achter de dijk of over de binnendijkjes. Daarnaast voeren de routes ook langs de verschillende dorpen. Maak gebruik van de gratis (fiets- en wandel) kaart van Tholen of plan uw route via de routeplanner van oa VVV Zeeland. 

Keetie van Oosten-Hage route: Keetie van Oosten-Hage behoort tot de wereldtop van het dameswielrennen. Ze domineerde niet alleen op de weg, maar excelleerde ook op de baan. Deze route (86 km) loopt over de geboortegrond van de wielervrouw: Tholen.

Net buiten Sint Maartensdijk, is het geboortehuis van Keetie. Via de noordwestkant van Tholen fiets u naar Sint-Philipsland. Langs de Oosterschelde pakt u een paar flinke buitendijkse stukken mee.

Deze wielerroute is bewegwijzerd, u fietst met de klok mee. Routeverkortingen (30 km en 56 km) staan duidelijk aangegeven op de kaart en de borden onderweg. Het start- of eindpunt bepaalt u zelf.

Het eiland Tholen is er voor de rustige fietser (met of zonder electrische fiets) en ook voor de meer sportieve fietser. Al dan niet in club- of groepsverband.

Mooi voordeel: achter KOM! staat een grote schuur. Daar kunt u uw fietsen veilig stallen. Geen eigen fietsen, maar wel fietsen willen huren? www.kruytenburg.nl, in Poortvliet. Geef aan dat u bij ons verblijft; zij bezorgen ook (elektrische) fietsen.

Uit in Zeeland
Uit in Tholen
Zeeland weekendje weg

Nationaal Park de Oosterschelde

De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Het is een wereld van getij, wind en vooral water, veel water. Door het getij is het landschap altijd anders.

Bij eb zie je de platen en slikken, bij vloed is het een spel van wind en water. Onder water een prachtig kleurige wereld. Achter de dijken herinneringen aan het leven van de Zeeuwen met de zee in de vorm van karrevelden, inlagen en kreekgebieden.

De huidige Oosterschelde is het resultaat van de eeuwenoude strijd tussen mens en zee. De dijken van de (voormalige) eilanden Schouwen-Duiveland, Sint Philipsland en Tholen, Noord- en Zuid Beveland en de dammen van de Deltawerken omsluiten het water. Het inpolderen van schorgebieden en weer prijs moeten geven van eerder gewonnen land wisselen elkaar doorlopend af.

Tot in de middeleeuwen was de Oosterschelde een relatief kleine rivierarm, die in de loop van de eeuwen uitdijde tot een machtige stroom. Door verlegging van stromingen en slecht dijkonderhoud werd de mens gedwongen zich stukje bij beetje terug te trekken en land op te geven. Het land werd keer op keer getroffen door watersnoden. De laatste was in 1953, waarna men heeft besloten tot een versnelde uitvoering van de Deltawerken

Activiteiten in, op en om de Oosterschelde

Jutten over het strand, banjeren door het slik met de natte laarzentocht, een bezoek aan het wondere onderwaterleven met de snorkel, proeven van zilte zaligheden, kajakken naar een zandplaat, speuren naar bruinvissen en natuurlijk op zoek naar zeehonden. Fietsen buitendijks, langs de Oosterschelde en genieten van de wijdsheid. En nog veel meer!

Het wemelt van de activiteiten op en rond de Oosterschelde. Op de ontdekkaart op de site van het nationaal park staan ze allemaal overzichtelijk bij elkaar. Wij zijn gastheer van het nationaal park Oosterschelde. Het grootste nationaal park van Nederland.

Ontdek de Oosterschelde: www.ontdekdeoosterschelde.nl

Weekendje Zeeland
Zeeland uitstapje
Uitstapje Zeeland

Op het water

Er zijn verschillende bedrijven die bootvistochten organiseren op de Oosterschelde. In de Oosterschelde zwemmen veel verschillende vissoorten. Er zijn zo’n 66 vissoorten doorlopend in de Oosterschelde te vinden zijn. Schol, tong, jonge platvissen en bot komen er in grote hoeveelheden voor. Van een groot aantal vissoorten groeien de jongen op in de Oosterschelde. Dit zijn onder andere de tong, kabeljauw, zeebaars, schol, schar en haring.

Bijn de Bergse Diepsluis zijn verschillende bedrijven waar je kunt bootvissen. Kijk eens op www.zwerver3.nl of www.salamander2.nl. Of vertrek vanuit Wemeldinge; www.goldiestravel.nl, www.varenzeeland.nl

Of vanuit Yerseke; zeehonden kijken, een sleep-vistour, een natuur-vaartocht of bekijk de mossel en oester cultuur; www.rondvaartenyerseke.nl

In de jachthavens rondom de Oosterschelde zijn verschillende ondernemers die zeiltochten aanbieden. In Sint Annaland: www.enjoysailing.nl. In Wemeldinge; Sailforce, www.zeilenzeeland.nl

Mosselen

De mosselsector concentreert zich rond de plaatsen Yerseke, Zierikzee, Bruinisse en ook Tholen. De mosselkwekers zijn uit deze plaatsen afkomstig. De mosselkotters zijn te herkennen aan de volgende aanduidingen op hun boeg: YE, ZZ, BRU en TH.

De mosselverwerkende bedrijven zijn bijna allemaal gevestigd in Yerseke. In alle gevallen betreft het familiebedrijven met een sterke traditie. Bij de verwerkende bedrijven worden de mosselen onttrost (of ontbaard), ontdaan van aangroeisels op de schelpen en verpakt.

In Yerseke is ook de Nederlandse Mosselveiling gevestigd, waar mosselkwekers hun mosselen ter verkoop aanbieden. De geografische ligging is geen toeval. In de Oosterschelde ter hoogte van Yerseke ligt de zogenaamde Yerseke Bank; de Oosterschelde heeft hier een harde, veenachtige bodem waardoor de locatie ideaal is om als verwatergrond te dienen. Het zuivere Oosterscheldewater wordt ook  – via een gecontroleerd waterleidingsysteem – gebruikt voor het verwerkingsproces in de bassins op de wal bij de mosselbedrijven.

Bezoek Yerseke. Tip; www.oesterij.nl, www.rondvaartenyerseke.nl

Musea op het eiland Tholen

Streekmuseum de Meestoof, Sint Annaland www.demeestoof.nl

Streekmuseum De Meestoof is opgericht in 1973 en gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Sint-Annaland. In de loop der jaren is het museum uitgebreid met drie expositieschuren en een Noorse geschenkwoning. Er zijndiverse kerncollecties o.a. rond de meekrapteelt. Aan deze teelt dankt het museum zijn naam. Ook is er aandacht voor keramiek en glaskunst van Chris Lannoy, onderwijs (in het zeer authentieke klaslokaal), merklappen, historische beroepen en ambachten en visserij. Tevens bezit het museum een unieke verzameling Thoolse mutsen en sieraden. De kracht van het museum ligt in de jaarlijkse wisseltentoonstellingen rondom een bepaald thema.

Streekmuseum De Meestoof is geopend van begin april tot eind oktober. Toegang: € 5,-, kinderen € 2,-. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 14.00 t/m 17.00 uur. In juli en augustus geopend van 13.30 t/m 17.00 uur. 

Thoolse Streekproductenveiling, Sint Annaland, www.thoolsestreekproductenveiling.nl

In de enige (nog werkende) aardappelveiling van Nederland (Alvantho; Alles van Tholen) zorgen producenten en leveranciers uit Tholen, Zeeland en de Brabantse Wal iedere week voor verse en lekkere seizoensgroenten zoals aardappelen, asperges, aardbeien, uien, appels, peren en rood fruit. Daarnaast worden ook echte Thoolse producten zoals boluslikeur, Oosterscheldepaling, kasproducten en verse bloemen geveild. Ook de zilte streekproducten zoals lamsoren en zeekraal komen aan bod. De veilingen worden geleid door een eigen veilingmeester. 

Van 4 juli t/m 15 september 2018 veilt men op alle woensdagen om 11.00 uur en om 14.00 uur. Voor groepen van meer dan 20 personen ook op aanvraag.

Oranjekamer, Sint Maartensdijk, www.raedthuystholen.nl/oranjekamer

Archeologische vondsten zoals keramiek en oude kogels, Oranje-snuisterijen en informatie over de Kloveniers van Scherpenisse: ontdek het tijdens een bezoek aan De Oranjekamer in de Smalstad!

Maak kennis met een stukje geschiedenis van deze oude Zeeuwse Oranjestad waar ooit Jacoba van Beieren en Frank van Borssele een kasteel hadden. Later oefenden de Oranjes als Heer of Vrouwe er hun macht uit. Ook nu nog draagt koning Willem-Alexander de titel ‘Heer van Sint-Maartensdijk’.

In het museum vindt u informatie over het kasteel, de bezoeken van de koninklijke familie aan Sint-Maartensdijk, Koning Willem-Alexander 50 jaar, Het Wilhelmus en de geschiedenis van het stadhuis van Sint-Maartensdijk. Toegang via hotel het Raedthuys aan de Markt in Sint Maartensdijk, € 2,50 pp

Watersnoodhuis, Stavenisse, www.watersnoodhuisstavenisse.nl

Sinds april 2015 is in het voormalige gemeentehuis van Stavenisse, het Watersnoodhuis, gevestigd. In dit informatiecentrum wordt veel getoond over de Watersnoodramp in Stavenisse en de gemeente Tholen. Open vanaf begin mei, op woensdag (14.00-16.30) en zaterdag (11.00-16.00). Voor groepen speciale momenten af te spreken. € 2,- pp

Roosevelt Informatie Centrum, Oud Vossemeer, www.rooseveltoudvossemeer.nl

In verschillende ruimten wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Oud-Vossemeer en van de ambachtsheerlijkheid, de oorsprong en stambomen van de Amerikaanse en Nederlandse Rooseveltfamilies en tenslotte de  drie belangrijkste leden van de Amerikaanse tak: Franklin Delano, Theodore en Eleanor. Dit alles is gevestigd in het ambachtsherenhuis: het voormalige recht- en gemeentehuis van Oud-Vossemeer. 

Het informatiecentrum is geopend iedere zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur vanaf begin april tt eind oktober. In de maanden juli en augustus is het informatiecentrum iedere zaterdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Buiten deze openstellingstijden kunt u (voor een groep) ook een bezoek aanvragen; zie de website

Musea in de buurt van Tholen

Watersnoodmuseum, Ouwerkerk, www.watersnoodmuseum.nl

Het watersnoodmuseum in Ouwerkerk is absoluut het bekijken waard. Sinds 23 april 2009 bestaat het Watersnoodmuseum officieel uit de vier Phoenix-caissons die in november 1953 zijn gebruikt om het gat in de dijk bij Ouwerkerk te dichten. De betonnen kolossen zijn via enkele ondergrondse en een bovengrondse gang met elkaar verbonden. De missie van het museum is: "Herinneren, Leren en Vooruitkijken". Het hele jaar open van 10.00 tot 17.00, behalve Eerste Kersdag en Nieuwjaarsdag (van 1 nov - 1 april: gesloten op maandag).

Markiezenhof, Bergen op Zoom, www.markiezenhof.nl

Het Markiezenhof is ontstaan in de periode tussen 1485 en circa 1520, als resultaat van een aantal verbouwingen en uitbreidingen van het middeleeuwse hof van de heren van Bergen op Zoom. Het herbergt nu een stadsmuseum met vaste en wisselende tentoonstellingen. Geopend van dinsdag tot en met zondag. Gesloten op maandag en een aantal feestdagen.

Activiteiten voor uistapjes Zeeland

Er zijn verschillende outdoorbedrijven in de buurt die een breed scala aan activiteiten bieden zoals kanoën, paintballen, boogschieten, buggy rijden, waterfietsen, stormbaan, banaanvaren, sloepvaren, abseilen, klimmen, golfclinics, escape-rooms en nog veel meer.

Waterrijk Oesterdam www.waterrijkoesterdam.nl

Akkermans www.akkermans.com

Incredevent www.incredevent.nl